Regler for inkasso mot barn

ordforklaring

Det er mulig å sende inkassokrav i barnets navn hvis det gjelder en vare eller tjeneste som ikke kan leveres tilbake. Men renter og gebyrer er ikke lov.

Et eksempel som trekkes fram i en uttalelse fra Justis- og politidepartementet er legetimer, der barnet uteblir eller ikke kan betale for seg. Det er godkjent at faktura og inkassovarsel sendes til barnets foreldre/foresatte, selv om det er barnets navn som står på blanketten.

Et annet eksempel på krav mot mindreårige som kan inndrives, er verdien av bibliotekbøker som er blitt borte. Men i tilfeller der varen kan leveres tilbake, skal den næringsdrivende heller kreve den tilbake enn å drive inn pengekravet.

Forbudt med renter, salærer og rettsgebyrer

Det er dårlig butikk for inkassobyråer å drive inn krav mot mindreårige, fordi det er forbudt å legge til gebyr og renter. Det er bestemmelser i vergemålsloven som forhindrer dette. Er kravene små vil du tape penger på å ta saken lengre enn til betalingsoppfordring, fordi du ved en eventuell utleggsforretning selv må dekke rettsgebyret til staten. Barnet kan ikke pålegges å dekke det. Namsmannen sender alltid saker mot personer under 18 år direkte videre til forliksrådet.

Conta Inkasso støtter per i dag ikke inkassokrav uten renter og gebyrer. Skal din bedrift sende krav til et barn kan dere ta utgangspunkt i våre inkassoblanketter og utforme kravene selv.

Vær varsom med innkrevingsmetoden

Ifølge uttalelsen fra Justis- og politidepartementet er det i strid med god inkassoskikk å ta direkte kontakt med barnet for å kreve inn penger. Dette gjelder både telefonoppringing og personlig fremmøte. Jo yngre barnet er, desto mer varsomt må inndrivingen skje. Foreldre eller verge må inn i bildet tidlig, mener departementet.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.