Person på hemmelig adresse

Husnummer

Enkelte utleggsforretninger kommer i retur til avsender dersom det viser seg at skyldneren har fått hemmelig adresse. Dette er feil. Her er den riktige prosedyren.

  1. Namsfogden mottar utleggsforretning fra kreditor
  2. Namsfogden oppdager at debitor har hemmelig adresse og sender dokumentet videre til den gjeldende skatteregionen (f.eks. Skatt Øst)
  3. Skatteregionen sender utleggsforretningen videre til debitor
  4. Namsfogden avholder utleggsforretningen

Man kan få hemmelig adresse hvis man f.eks. blir truet på livet. I januar 2012 bodde 1588 personer på hemmelig adresse i Norge.

Sperringen av tilgang til adressen i offentlige registre gjelder for ett år av gangen, og innvilges av Skattedirektoratet og Skatteetaten. Bare et fåtall personer vil da ha tilgang til personens adresse.

Kilder: Namsfogden, Dagbladet.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.