Lovlig med inkassosak mot flere personer?

ordforklaring

En utleier som bruker Conta Inkasso lurer på følgende: Husleiekontrakten er signert av et gift par. Begges navn står på fakturaene. Kan kunden ta kravet mot de to til inkasso i én og samme sak?

Å rette et inkassokrav mot to personer krever at du som kreditor på forhånd har laget en juridisk gyldig avtale med partene om hvem som står ansvarlig for gjelda. Skal den ene måtte betale alt hvis den andre ikke greier å betale sin del? Skal hver av partene betale sin halvdel, og kun det?

Hvis ikke en slik kontrakt finnes, må du velge ut en av personene som du må kreve for hele summen.

Én juridisk enhet

Uansett må inkassokravet alltid rettes mot en juridisk gyldig enhet. To eller flere personer samlet er ikke en juridisk gyldig enhet hvis ingen solid kontrakt om betalingsansvaret finnes. Namsfogden ber om at inkassokrav mot f.eks. et par må deles og sendes til hver enkelt av personene. Hver av de må få et eget varsel om inkasso i posten, selv om de bor på samme adresse.

I tillegg er det viktig å huske på er at det må være samsvar mellom kravgrunnlaget (fakturaen, gjeldsbrevet, kontrakten…) og begjæringen om utleggsforretning du skal sende til namsmannen. Hvis du sender husleiefakturaer til to personer samlet, kan du få problemer med å drive inn penger med inkasso hvis det skulle bli inkassosak senere.

På bakgrunn av dette bør du velge ut en person som står ansvarlig for hele betalingen. Naturlig nok velger du den personen som har mest solid økonomi og kanskje står som eier av flest eiendeler det kan tas utleggspant i (leilighet, bil, båt osv.).

Hvis du kommer i en situasjon der du har en faktura til to eller flere skyldnere som du må sende til inkasso, blir du vanligvis nødt til å sende faktura på nytt til en av partene. Alternativt kan du dele opp kravet og sende til hver av de hvis kontrakten tillater det.

Når ny(e) faktura(er) er sendt ut, kan du gjennomføre inkassosaken på vanlig måte med Conta Inkasso.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.