Kreve inn ubetalte gebyrer og renter (restbeløp)

Glass med penger

Det skjer ofte at kunder ignorerer inkassokravet og kun betaler inn den opprinnelige fakturasummen. Men du kan med loven i hånd kreve inn både inkassogebyrer og renter senere.

Det kan hende at kunden ikke gjorde det med overlegg, men gjorde en feil. Hvis det bare har gått noen få dager fra du sendte inkassokravet til du mottar innbetalingen, er det sannsynlig at kunden ikke har mottatt brevet. Det er treghet i både postgang og bankinnbetalinger. Det er god inkassoskikk å la tvil komme kunden til gode. Men hvis kunden har hatt mulighet til å gjøre opp for seg tidligere, både kan og bør du kreve inn utestående restbeløp. I Conta Inkasso gjør du dette først og fremst ved å opprette en restnota.

Hvis ikke restnotaen blir betalt, har du følgende alternativer:

  • Avskrive beløpet som tap.
  • Lage en ny faktura på restsummen.
  • Plusse restbeløpet på neste faktura til kunden.
  • Avslutte saken i Conta Inkasso og føre summen som tap i regnskapet

Hvis du avslutter inkassokravet og det mangler litt på at hele hovedbeløpet er innbetalt, vil restsummen vise som tap i menyfanen “Rapporter”.

Ikke lov med rente på renter

Hvis du krever inn restsummen via en annen faktura (bruk gjerne Conta Faktura som har direkte integrasjon med inkassoprogrammet), bør du ikke skrive i fakturaen at det gjelder renter og gebyrer. Det er nemlig ikke lov å ta renter på renter (renters rente), noe som kan komme til å skje hvis fakturaen må sendes til inkasso. Du bestemmer derfor i disse tilfellene at pengene som ble innbetalt gikk til å dekke inkassogebyrer og renter, og at det gjenstår litt å betale på selve fakturabeløpet. Det er vanlig å bruke beskrivelsen “Restnota faktura XXXX” i varelinjen på den nye fakturaen.

Den nye fakturaen kan eventuelt kreves inn ved hjelp av rettslig inkasso på vanlig måte hvis det blir nødvendig.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.