Konflikter om betaling må til forliksrådet

Frustrert kvinne

Hvis det blir uenighet om pengekravet du har sendt, må du ta kravet innom forliksrådet før det kan tas videre i inkassoprosessen.

Les denne detaljerte artikkelen om innsigelser (klager fra kunden) som også forklarer hvordan du oppretter en forliksklage i Conta Inkasso. En slik forliksklage bruker du hvis det kommer en innsigelse etter at du har sendt faktura, purring, inkassovarsel eller betalingsoppfordring.

I Conta Inkasso kan du opprette en kombinert forliksklage og utleggsbegjæring, så hvis det skulle komme en innsigelse etter at saken er sendt til namsmannen, vil de kunne sende hele dokumentbunken rett til forliksrådet. Du plikter etter god inkassoskikk å melde fra om innsigelser snarest.

Husk at konflikter om husleieforhold i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim ikke skal behandles av forliksrådet, men av husleietvistutvalget.

Hva er forliksrådet?

Forliksrådet er det laveste leddet i rettsapparatet for sivile saker i Norge. Forliksklagen skal normalt behandles i hjemdistriktet til den som blir klaget inn. For foretak er det forretningsadressen som gjelder, for private er det registert bostedsadresse.

Må vi møte frem i forliksrådet?

For saker som foregår i din bedrifts hjemdistrikt er det møteplikt. Hvis det skjer på en annen kant av landet er det mulig – og anbefalt hvis dere ikke ønsker å reise selv – å benytte seg av forliksrådets tilbud om stedfortreder. Kontakt det aktuelle forliksrådet og avtal pris.

VIKTIG: For å kunne møte i forliksrådet som bedriftens representant må du huske å ta med gyldig firmaattest. I tillegg må du ha en attest fra styreleder eller daglig leder på at du har lov til å møte, hvis du ikke har signaturrett i selskapet. Alle som har signaturrett kan møte med bare firmaattesten.

Når dommen har falt

Hvis partene inngår et forlik eller skyldneren taper saken, vil vedkommende ofte resignere og gjøre opp for seg. Men hvis ikke betalingen kommer innen fristen forliksrådet setter, som oftest 14 dager, bør du snarest ta saken videre til neste skritt i inkassoprosessen.

Hvis du skal ta saken til utlegg hos namsmannen skal du nå bruke en enkel utleggsbegjæring som Conta Inkasso vil generere for deg. Den kombinerte forliksklagen/utleggsbegjæringen som er omtalt tidligere i artikkelen skal altså ikke brukes.

Hvis bedriften din taper saken, må du slette kravet. Eller anke saken til Tingretten. I Conta Inkasso kan du gå inn på saksdetaljene og avslutte saken. Summen kan deretter avskrives som tap i regnskapet.

Registrere dommen

Når du mottar brev fra forliksrådet registrerer du dommen i Conta Inkasso. Dette gjør du enkelt ved å gå til saksdetaljene og klikke på knappen TA SAKEN VIDERE. På neste siden kan du registrere utfallet.

Når du har gjort dette vil du få varsel på e-post når tiden er moden for å ta saken til utleggsbegjæring eller konkursvarsel. Da er det bare å følge instruksjonene du ser på saksdetalj-siden i systemet.

Hvis du registrerer dommen fra forliksrådet etter at betalingsfristen har utløpt, vil saken være klar til å tas videre umiddelbart.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.