Innsigelser fra kunder som ikke vil betale

Hvis kunden sender skriftlig klage, kan du ikke ta den ubetalte fakturaen direkte til inkasso. Men det er ingen grunn til å gi opp så lenge kravet er rettmessig.

Debitor (kunden) har lov til å sende innsigelse fra den dagen han/hun mottar faktura.

  • Vurdér hvor seriøs innsigelsen er. Hvis den er muntlig og ikke er basert på et skikkelig argument, kan du gå videre med inkassovarsel og se hvilken reaksjon du får.
  • Hvis du får en skriftlig innsigelse, er du forpliktet til å legge kravet på is straks. Send et skriftlig svar. Ta vare på all dokumentasjon til en eventuell videre saksgang. Hvis du ikke hører noe mer fra kunden etter dette, sender du inkassovarsel på vanlig måte. Svarfristen på tilsvaret ditt skal ifølge reglene om god inkassoskikk være 14 dager.
  • Hvis kunden svarer tilbake og fremdeles nekter å betale, kan du ta saken inn for forliksrådet. Siden inkassoprosedyren enda ikke er startet i Conta Inkasso kan du ikke opprette en automatisk forliksklage der slik du ellers ville gjort. Derfor skriver du et brev basert på oppsettet i denne malen og adresserer det til forliksrådet i kundens hjemkommune.

Det siste punktet forutsetter at fakturaen du har sendt ut viser til tvistelovens § 5-2. Mange fakturaprogrammer har dette innebygd, men hvis det ikke står noe om §5-2 på fakturaen, må du først sende et skriftlig varsel til kunden. Bruk denne malen. Først 14 dager etter at varselet er sendt, kan fakturakravet sendes til forliksrådet i et brev basert på denne malen, hvis ikke kunden har betalt i mellomtiden.

Kommer innsigelsen fra kunden etter at du har startet en inkassosak i Conta Inkasso, du som kreditor ta saken til forliksrådet før inkassosaken fortsettes. Men du slipper nå å bruke malene over. Du kan lage den nødvendige forliksklagen i Conta Inkasso. Slik gjør du det:

  • Logg deg inn
  • Finn fram den aktuelle inkassosaken fra listen under menyfanen “Inkassosaker”.
  • Klikk på knappen “Innsigelse fra kunden”.
  • Velg dato for mottatt innsigelse og last den evt. opp som PDF.
  • Klikk “Opprett klage” når du har fylt ut informasjonen. I brevet som opprettes krever ditt firma alle utgifter ifbm. klagen dekket av motparten.

Conta Inkasso fryser saken automatisk.

Forliksrådet kaller nå inn partene til megling. Du trenger ikke advokat. Du eller noen andre fra ditt firma kan møte frem (husk firmaattest og evt. bekreftelse fra leder på at du er ansatt i firmaet). Dere kan også avtale med forliksrådet om å leie inn en stedfortreder dersom dere ikke har mulighet til å møte. Dette koster fra kr 600-1600 alt etter hvor i landet det er.

Hvilke utfall kan en sak i forliksrådet få?

 

Scenario 1:

Ditt firma vinner saken. Du logger deg inn i Conta Inkasso og registrerer dato for dommen, samt betalingsfrist og summen din kunde skal betale. Riktige renter og gebyrer blir lagt til på bakgrunn av datoene du skriver inn. Når betalingsfristen går ut, mottar du en e-post om å ta saken videre til neste skritt. Hvis du vil at Conta skal sende papirene for deg må du i tillegg laste opp dommen i PDF-format.

Scenario 2:

Hvis kunden din vinner fram med klagen, må du som kreditor slette kravet. I Conta Inkasso registrerer du saken som avsluttet, og fakturasummen kommer med i statistikken over tapte midler.

Er du sikker i din sak på at avgjørelsen er feil, kan du gå videre til tingretten. Siden forliksrådet er en instans der “dommerne” er legfolk (personer uten jus-utdanning) hender det noen ganger at avgjørelsen blir juridisk feil. I fortsettelsen trenger du derfor en advokat som kan bedømme om det er grunnlag for å gå videre med saken, og som kan representere firmaet ditt i retten. Det blir raskt dyrt å ta saker for retten, og taper dere må dere dekke motpartens saksomkostninger. Det er derfor sjelden verdt risikoen å prøve å drive inn småbeløp på denne måten.

Scenario 3:

Debitor møter ikke opp. Dette betyr at hun/han automatisk har tapt ved en såkalt fraværsdom. Du sender derfor kravet videre til namsmannen.

Hvilke valg har kunden når namsmannen er koblet inn?

Hvis saken går til utleggsforretning blir kunden varslet av namsmannen i sin kommune. Kunden får 14 dagers frist til å uttale seg, og har følgende valg:

1) Fremme ønske om å forhandle med kreditor på egen hånd
2)
Fremme innsigelse mot kravet
3)
Ikke gjøre noe som helst

Din kunde må sende eventuelle henvendelser direkte til namsmannen, som så informerer ditt firma.

Hvis kunden tar valg nr 1:
Namsmannen skal sette kreditor og debitor i kontakt. Partene har inntil en måned å forhandle på. Kunden kan ikke reservere seg mot ditt firmas ønske om kontakt for å få til en nedbetalingsordning eller annen minnelig løsning.

Blir ikke partene enig kan debitor be namsmannen om at saken sendes videre til forliksrådet.

Kunden tar valg nr 2:
Namsmannen sender saken til forliksrådet.

Kunden tar valg nr 3:
Namsmannen sørger for å drive inn pengene med tvang.

Hva gjør jeg hvis det kommer innsigelser etter at namsmannen har avholdt utleggsforretning?

Svar: Dette vurderes som en klage på namsmannens avgjørelse. Kunden må klage til tingretten. Hvis du ikke tar sjansen på å gå på en smell i tingretten, avslutter du saken i Conta Inkasso og ettergir fakturakravet.

Hvis du selv er misfornøyd med namsmannens avgjørelse, kan du klage saken inn for tingretten selv.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.