Inkasso for privatpersoner

Spørrende mann

Hva skal til for at en privatperson skal kunne kjøre en effektiv inkassosak med Conta Inkasso? Her får du svar på hva som kreves.

Conta Inkassos selvbetjente privatabonnement er perfekt for deg som vil drive inn utestående krav mot privatpersoner eller bedrifter ved hjelp av rettslig inkasso.

Noen eksempler

  • Personlige lån som ikke blir betalt tilbake
  • Husleie som ikke blir betalt
  • Bruktsalg på nettet som ikke blir fullt betalt

Når kan private bruke inkasso?

  • Når du har en faktura, kontrakt, gjeldsbrev eller annen skriftlig dokumentasjon (les nedenfor hvis du er i tvil)
  • Når betalingsfristen for kravet er overskredet med mer enn 14 dager
  • Når saken ikke er eldre enn tre år

Hva hvis jeg mangler kontrakt eller gjeldsbrev?

Vi får mange henvendelser fra personer som har problemer med at eks-kjæresten eller en annen bekjent ikke betaler tilbake lån, og tilsvarende sakstyper der det gjerne mangler formelle og skriftlige avtaler.

Er e-post eller SMS gyldig dokumentasjon på at lånet er blitt utbetalt eller avtalt tilbakebetalt?

Svaret er ja hvis du greier å få tekstmeldingen eller e-posten ut på papir eller eksportert til PDF-format. Den må kunne sendes med som dokumentasjon til namsmannen, og dette må sendes i brevs form. Det går også an å ta bilde av en SMS der nummeret og datoen viser, og skrive ut bildet.

I Norge er muntlige avtaler akkurat like gyldige som skriftlige, men de er dessverre svært vanskelige å bevise. Det blir ofte ord mot ord hvis pengekrangelen går til namsmannen.

Hvis du har et godt tvangsgrunnlag, altså en gyldig faktura, gjeldsbrev, husleiekontrakt el. l., er dette alt du trenger for å sette i gang inkassosaken. Det er vesentlig at du har et dokument som viser at skyldneren har akseptert at vedkommende har gjeld til deg. Du sender da ut et inkassovarsel via Conta Inkasso, og deretter følger du den vanlige saksgangen.

Tilfeller med svakere dokumentasjon

For å styrke en muntlig eller skriftlig avtale, e-post, sms el.l. kan du ta med dokumentasjon som beviser at penger eller gjenstander er overført til den andre personen. Dette kan f.eks. være en bankutskrift som viser tidspunkt, sum og mottaker for en pengeoverføring, eller kvittering fra posten på at du har sendt en pakke til den andre personen. Sammen kan disse to elementene danne et godt tvangsgrunnlag.

Hvis du har dokumentasjon om at noen har gjeld til deg, men mangler noe som beviser at skyldneren har akseptert gjelda, kan du prøve å fremprovosere en reaksjon fra skyldneren. Enten vil du få en stilltiende aksept, eller så får du en protest mot kravet.

For å få til dette kan du sende en “faktura” i posten, der du spesifiserer hva mottakeren skylder, og frist for tilbakebetaling. “Fakturaen” trenger ikke å være mer enn et vanlig brev der du stiller ryddig opp hva kravet gjelder, når det forfalt, og til hvilken konto pengene skal betales. Husk at du må ha kopier av alt som sendes, slik at du kan bruke det i en evt. senere inkassosak.

Hvis pengene uteblir sender du inkassovarsel 14 dager seinere og følger ellers den vanlige saksgangen.

Så lenge skyldneren ikke kommer med en begrunnet, skriftlig eller muntlig protest (som oftest kalt innsigelse), kan du ta saken helt til utleggsforretning hos namsmannen. Skyldneren har hatt mange sjanser til å enten rydde opp i misforståelsen eller gjøre opp for seg.

Hvis vedkommende protesterer kan du ta saken innom forliksrådet på veien mot namsmannen. En avgjørelse i din favør gjør at du har rett til å kreve inn pengene med inkasso. Rettsgebyret du må betale til forliksrådet plusses på kravet, med mindre du taper saken eller partene blir enige om et forlik der dere deler på gebyret.

Conta Inkasso har støtte for inkassosaker som blir avbrutt av en innsigelse og må til forliksrådet. Hvis du fortsetter med inkasso etterpå er alle renter og gebyrer korrekte. I mange tilfeller vil skyldneren betale når han/hun har fått en dom mot seg i forliksrådet. En slik dom forlenger foreldelsesfristen til 10 år fra dommens dato. Får du ikke dekket kravet ditt kan du altså prøve igjen om noen år og fremdeles ha retten på din side.

Få umiddelbar tilgang til å bruke Conta Inkasso for privatpersoner.

Denne artikkelen er ikke ment som juridisk rådgiving. Forhør deg med namsmannen eller advokat hvis du er i tvil.

Tilbake til Inkassoskolen

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.