Gebyrer, satser og renter

Her finner du til enhver tid oppdaterte gebyrer, satser og renter som er relevante for inkassosaker. Satsene gjelder fra 1.1. 2018.

Satser for egeninkasso


«Til deg» betyr at gebyret legges på kravet, og dekker omkostningene med inkassosaken for deg eller firmaet ditt når kunden betaler. «Til staten» betyr at gebyret plusses på kravet mot kunden, men at staten krever det inn fra deg/firmaet ditt, uavhengig av om kunden gjør opp for seg.

Forsinkelsesrenter går til deg/firmaet ditt, og er ikke tatt med i oversikten nedenfor. De oppdateres automatisk og legges til i hvert skritt i inkassosaken.


Betalingsoppfordring:
Gebyr, inntil kr 210 (til deg)
Inntil to purregebyr, kr 140 (til deg)
Totalt inntil kr 350

Utleggsbegjæring:
Betalingsoppfordring (til deg) inntil kr 350 (gebyr og purregebyr)
Utleggsbegjæring skriving (til deg) kr 1 130
Rettsgebyr (til staten) kr 1 921
Totalt kr 3 401

Konkursvarsel
Betalingsoppfordring (til deg) inntil kr 350 (gebyr og purregebyr)
Skriving av dokument (til deg) kr 1 130
Forkynnelse av konkursvarsel (til staten) kr 565
Totalt kr 2 045

Konkursbegjæring
Konkursvarsel kr 2 045 (betalingsoppfordring kr 350 (til deg), skriving av dokument kr 1 130 (til deg), forkynnelse kr 565 (til staten))
Skriving av konkursbegjæring (til deg) kr 1 130
Omkostninger vedrørende tilbakekallelse (til staten) kr 3 390
Firmaattest (til deg) kr 150
Forskudd til dekning av boomkostninger (til staten) kr 56 500
Totalt kr 63 215

Begjæring om tvangssalg av løsøre
Utleggsbegjæring inntil kr 3 401 (betalingsoppfordring inntil kr 350 (til deg), skriving av dokument kr 1 130 (til deg), rettsgebyr kr 1 921 (til staten))
Skriving av begjæring om tvangssalg (til deg) kr 1 130
Rettsgebyr (til staten) kr 10 294
Totalt kr 10 294

Begjæring om tvangssalg av motorkjøretøy
Utleggsbegjæring inntil kr 3 401 (betalingsoppfordring inntil kr 350 (til deg), skriving av dokument kr 1 130 (til deg), rettsgebyr kr 1 921 (til staten))
Skriving av begjæring om tvangssalg (til deg) kr 1 130
Rettsgebyr (til staten) kr 5 763
Totalt kr 10 294

Begjæring om tvangssalg av eiendom
Utleggsbegjæring inntil kr 3 401 (betalingsoppfordring inntil kr 350 (til deg), skriving av dokument kr 1 130 (til deg), rettsgebyr kr 1 921 (til staten))
Skriving av begjæring om tvangssalg (til deg) kr 1 130
Rettsgebyr (til staten) kr 12 543
Totalt kr 17 074

Forliksklage
Rettsgebyr (til staten) kr 1 130
Møtegodtgjørelse (til deg) kr 565
Totalt kr 1 695

Ny utleggsbegjæring etter forliksdom
Utleggsbegjæring inntil kr 3 401 (betalingsoppfordring inntil kr 350 (til deg), skriving av dokument kr 1 130 (til deg), rettsgebyr kr 1 921 (til staten))
Forliksklage kr 1 695  (rettsgebyr kr 1 130, møtegodtgjørelse kr 565)
Skriving av ny utleggsbegjæring (til deg) kr 1 130
Totalt inntil kr 6 226

Begjæring om anvisning til innkreving
Rettsgebyr (til staten) kr 3 503
Skriving av begjæring om anvisning (til deg) kr 1 130
Totalt kr 4 633

Det er kunden, som ved å betale inkassokravet til bedriften din, dekker alle gebyrene. Men hvis kunden aldri betaler, er det bedriften selv som står ansvarlig for å betale de gebyrene som skal til staten. Statens Innkrevingssentral sender faktura på rettsgebyr etter at utleggsforretningen er avholdt.

Satser for fremmedinkasso

Her finner du satsene for inkassobyråer (PDF). Merk: må ikke forveksles med satsene som brukes til egeninkasso.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.