Inkassosaker

Under menyfanen «inkassosaker» kan du se en liste over alle inkassosakene dine, sortere dem slik du ønsker, og følge dem opp.

Skjermbilde av Conta Inkasso

Ny inkassosak

Klikk NY INKASSOSAK for å starte en ny sak. 

Inkassolisten

Under menypunktet ALLE INKASSOSAKER kan du se en fullstendig oversikt over alle sakene.

Du kan søke etter saker med navn på kunde eller summen som skyldes.

Når du mottar en betaling kan du registrere den direkte fra lista på saken det gjelder ved å klikke på pluss-tegnet i kolonnen FØLG OPP.

Klikk på AKTIVE INKASSOSAKER for å se de som ikke er avsluttet, og de som trenger videre oppfølging.

Alle lister i Conta-tjenestene kan sorteres ved å klikke på kolonne-navnene. For eksempel kan du klikke på FORFALLSDATO for å sortere etter dato.

Dette betyr statusene:

 

Status Beskrivelse
BETALT Saken er gjort opp og kravet er betalt i sin helhet.
INKASSOVARSEL Inkassovarsel er sendt.
INKASSOVARSEL FORFALT Inkassovarsel har forfalt.
BETALINGSOPPFORDRING Betalingsoppfordring er sendt, etter at inkassovarselet forfalt.
UTLEGGSBEGJÆRING Utleggsbegjering sendt til namsmannen.
KONKURSBEGJÆRING Konkursbegjæring sendt til namsmannen.
KONKURSVARSEL Konkursvarsel har blitt sendt til kunden
FORLIKSKLAGE Forliksklage er registrert på denne saken.
FORLIKSDOM FORFALT Det er registrert en forliksdom på denne saken. En forliksdom er en endelig, og avgjør hva som må betales.
PANT I LØSØRE/KJØRETØY Namsmannen har avgjort at det skal tas pant i løsøre/kjøretøy for å inndrive pengene.
PANT I LØSØRE/KJØRETØY FORFALT Pant i løsøre/kjøretøy er forfalt, og det må opprettes begjæring av tvangssalg – kjøretøy.
ANVISNING TIL INNKREVING Namsmannen har gjort beslag i bankkonto, sendt begjæring om anvisning til innkreving og saken venter på at banken skal overføre til deg.
INTET TIL UTLEGG Namsmannen har avgjort at det var intet til utlegg i denne saken. Saken er avsluttet, men kan gjenopptas senere hvis den økonomiske situasjonen til kunden endrer seg.
DELBETALT/AVSLUTTET Saken har en eller flere delbetalinger, og er deretter blitt avsluttet med tap. Den blir derfor stående delvis betalt og delvis tapt.

Saksdetaljer

Klikk på SAKSDETALJER for å se mer informasjon om hver enkelt inkassosak.

Last ned som CSV

Klikk på LAST NED CSV nederst for å laste ned en oversikt over sakene som vises. Hvis du vil ha en CSV-fil av sakene til en spesifikk kunde, kan du først søke etter kundens navn før du laster ned CSV-filen. Du kan også snevre inn hva som vises ved å bruke søkefeltet og søke på kundenavn eller saksnummer.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.