Tilbakegående MVA-oppgjør

Laptop

Når du registrerer firmaet ditt i Merverdiavgiftregisteret kan du også få tilbakebetalt MVA på innkjøp som ble gjort inntil tre år tilbake i tid.

Tilbakegående MVA-oppgjør reguleres i merverdiavgiftsloven § 8-6. Før var det nødvendig å sende en separat søknad om tilbakegående oppgjør, men fra januar 2015 trenger du (eller andre på vegne av firmaet) kun å sende inn kravet i form av en tilleggsoppgave til det vanlige MVA-oppgjørsskjemaet. Her forklarer vi hvordan.

Slik gjør du det

Skjemaet som firmaet skal sende inn er RF-0002 – alminnelig omsetningsoppgave. Det viktige her er at det må sendes inn som et eget skjema, ved å merke det som «tilleggsoppgave» når du fyller det ut i Altinn. Du kan ikke inkludere disse opplysningene på den vanlige momsoppgaven som firmaet må sende inn enten årlig eller seks ganger i året.

rf

Det som skal føres opp er momsen fra innkjøpene firmaet gjorde før det ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Inngående moms betyr den momsen firmaet må betale til leverandøren ved kjøp av varer eller tjenester, og det er denne du kan få tilbakebetalt.

Til forskjell fra når du registrerte firmaet i MVA-registeret, skal ikke tilleggsdokumentasjon i form av salgsdokumenter/kvitteringer legges ved. Skatteetaten kan derimot i ettertid kontakte deg å be om denne dokumentasjonen enten via brev eller på telefon.

Kun for innkjøp til virksomheten

Varene og tjenestene må ha blitt kjøpt inn til bruk i virksomheten. Du kan f.eks. ikke kreve tilbake MVA for en bærbar PC du ikke har brukt i sammenheng med firmaet, eller som du har brukt i hobbysammenheng. Så lenge utstyret eller tjenestene brukes i den momspliktige driften kan du få tilbake MVA for disse innkjøpene, og det gjelder i praksis alt fra datautstyr til telefon- og bredbåndsregninger.

Så lenge det er anskaffelser som henger direkte sammen med momspliktig drift, kvalifiserer det for tilbakegående MVA-oppgjør.Det betyr også at anskaffelser som ble brukt til hobbyvirksomhet og senere ble brukt i MVA-pliktig virksomhet, ikke vil være mulig å føre opp i det tilbakegående oppgjøret. Du kan velge å ta i bruk slikt utstyr i firmaet ditt, men du kan ikke få tilbake MVA for innkjøpskostnaden.

Når du må du levere inn?

Du kan kreve tilbake MVA helt tilbake til virksomhetens startdato, maksimalt 3 år tilbake i tid. Det betyr også at firmaet må ha vært registrert i enhetsregisteret og ha hatt et organisasjonsnummer på det tidspunktet hvor innkjøpene ble gjort. Du kan ikke kjøpe varer som privatperson og så få tilbakegående MVA-oppgjør for dem på vegne av firmaet.

Anskaffelser firmaet gjorde før det ble momsregistrert, men som nå har blitt solgt videre, kan heller ikke inkluderes i det tilbakegående oppgjøret. Unntaket er varer som firmaet kjøpte med hensikt å selge videre som en del av driften, og som ble solgt etter firmaet ble MVA-registrert.

Les mer: Etterfakturere MVA.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.