Salgskontoer

Salgskontoer

Når du oppretter en ny vare vil du bli spurt hvilken salgskonto salgene skal føres på. Valgene du får i nedtrekksmenyen er hentet fra næringsoppgaven. Dette er de kontoene Skatteetaten er interessert i å vite noe om.

Som standard blir salgskontoen “Salgsinntekt” valgt for alle varelinjer du legger direkte inn i fakturaen. Hvis du for eksempel leier ut leiligheter må du opprette en vare som heter f.eks. “Husleie” og lagre den med salgskonto “Leieinntekt, fast eiendom”. Dette kan du gjøre før du begynner å fakturere, eller rett fra ny faktura-skjermen.

Hva er forskjellen på de ulike salgskontoene?

Konto 3000, 3100 og 3200 – Salgsinntekter

Standardkontoene for de fleste vanlige salg av varer og tjenester. 3000 er for mva-pliktig omsetning, 3100 er for fritatt omsetning (0%) og 3200 er for omsetning som ligger utenfor mva-området (“unntatt avgiftsplikt”). Hvilken av disse tre underkontoene systemet bruker kommer altså an på hvilken mva-sats du velger fra nedtrekksmenyen når du oppretter en ny vare eller varelinje. Også verdien av uttak av varer og tjenester til privat bruk skal føres ved hjelp av disse kontoene.

Konto 3600 Leieinntekter, fast eiendom

Som navnet sier gjelder dette for utleie av hus og leiligheter, kontorer, fabrikklokaler, verksteder osv. Conta Faktura finner ut om det er avgiftspliktig omsetning eller ikke, basert på hvilken moms-kode du velger fra nedtrekksmenyen. Avgiftspliktig utleievirksomhet føres på konto 3605.

Konto 3650 Leieinntekter rettigheter – jakt, fiske m.v.

Gjelder utleie av ymse rettigheter knyttet til fast eiendom, slik som f.eks. salg av fiskekort i elv og vann, utleie av båter og kanoer fra egen eiendom, eller utleie av terreng til hjortejakt.

Konto 3610 Leieinntekter, driftsmidler

Leier du ut en gravemaskin, kontormaskin, en traktor eller noe annet som blir brukt direkte i næring/produksjon hos andre firmaer, skal inntektene føres på denne kontoen.

Konto 3620 Andre leieinntekter

Gjelder leieinntekter fra driftsløsøre og annet som ikke kommer inn under postene over.

Konto 3700 Provisjonsinntekter

Her føres inntekt fra provisjonssalg, royalty og lisensinntekter, bl. a.

Konto 3900 Andre driftsrelaterte inntekter

Driftsinntekter som ikke naturlig kommer inn under de andre kontoene ovenfor føres her. Gjelder blant annet for purre- og inkassogebyrer.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.