Merverdiavgift ved viderefakturering av utgifter

Fakturaeksempel

Ved viderefakturering av utgifter for oppdragsgiveren skal du vanligvis legge til MVA på toppen, hvis firmaet ditt driver MVA-pliktig aktivitet.

Husk at rene utlegg ikke skal blandes inn i denne sammenhengen. Hvis en advokat eller eiendomsmegler legger ut for f.eks. offentlige avgifter på vegne av en kunde, er dette å regne som et rent utlegg. Men bare hvis det ikke blir fakturert noe påslag (avanse), og bare hvis betalingen skjer i kunden sitt navn. Ditt firmanavn kan ikke stå på kvitteringen.

For at rene utlegg ikke skal regnes som vanlig omsetning, må de regnskapsføres som … ja du gjettet riktig: Utlegg. Og de skal aldri viderefaktureres med MVA.

Når det gjelder alle andre typer utgifter, viderefakturerer du enten netto- eller bruttobeløpet, med en påplussing av MVA på toppen.

Om du skal velge netto- eller bruttobeløpet avhenger av om det er fradragsrett for merverdiavgiften du betalte, det som kalles inngående MVA. La oss se på de to alternativene her:

Scenario A

Det er normal fradragsrett for inngående MVA.

Firmaet vil få fradrag for MVA-en du betaler på kjøpet, f.eks. en taxitur eller en togbillett. Du summerer alle utgiftene du har lagt ut, bortsett fra momsen. Ta dette nettobeløpet og pluss på din egen MVA på toppen før du sender fakturaen. Du skal bare legge på én MVA-sats, selv om det kanskje var flere ulike MVA-satser på kvitteringene. MVA-satsen du skal bruke bestemmes av hvilken omsetningstype utleggene er knyttet til.

Eksempler: Hvis en drosjesjåfør skal viderefakturere utlegg i forbindelse med transport av en privatperson, er utleggene knyttet til persontransporttjenester og skal derfor viderefaktureres med 10 % MVA på toppen. Er de knyttet til f.eks. konsulent- eller webdesigntjenester, skal de viderefaktureres med 25 % MVA på toppen.

Scenario B

Det er ikke fradragsrett for inngående MVA.

Dette gjelder hvis firmaet ditt ikke er MVA-pliktig, eller hvis du har utgifter til kjøring med egen privatbil, leie av personbil, m.m. Her blir merverdiavgiften du betaler på kjøpet en endelig kostnad for firmaet ditt. Merverdiavgiftsloven forbyr oss nemlig å trekke MVA som er knyttet til drift og leie av personbil fra i MVA-oppgaven.

Derfor er det altså totalen, inkludert MVA, som må viderefaktureres til kunden. Med påplussing av MVA på toppen, som forklart i scenario A. Her blir det altså merverdiavgift på merverdiavgiften.

Siden firmaet ditt tar en risiko ved å forskutterer utgifter, er det naturlig å ta en avanse i begge scenariene, slik som når du kjøper inn en vare og videreselger den. Les mer om dette i artikkelen om hvordan du fakturerer utlegg oppdragsgiveren skal dekke på Frilansinfo.no.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.