Kontantfaktura

Kontantfaktura

En kontantfaktura er en kvittering på at penger er mottatt for en vare/tjeneste.  Kontantfakturaer kan også være kvitteringer, kassalapper, o.l.

Hvilke krav stilles til en kontantfaktura?

Kontantfakturaen eller kvitteringen skal enten registreres i et fakturasystem, eller være skrevet på forhåndsnummererte blanketter. De skal inneholde:

  • Navn og organisasjonsnummer for utsteder
  • Nummer
  • Dato
  • Ytelsenes art og omfang
  • Vederlag
  • Info om beløpet og prosentsatsen på merverdiavgiften

Kontantfakturaer generert med Conta Faktura oppfyller alle disse kravene.

Les her hvordan du gjør det.

Når bruker jeg kontantfakturaer?

Kontantfakturaer kan brukes når kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, ved kortbetaling eller i kontanter, eller blir forskuddsbetalt til bankkonto før leveranse. Husk at det ikke er lik regnskapsføring for bankinnskudd og kortbetalinger som for betalinger du mottar kontant i hånda.

Unngå store kontantsummer

Kundens fradragsrett for MVA og skatt blir borte hvis betalingen er på mer enn 10 000 kroner i kontanter. Dette gjelder også hvis betalingen deles opp i flere delbetalinger, det er totalsummen som teller. Bestemmelsen gjelder bare kjøperens fradragsrett, ikke selgerens.

Unntaket er privatpersoner som f.eks. leier ut eiendom. De blir rammet av bestemmelsen hvis de krever privat skattefradrag i forbindelse med utleievirksomheten.

Store kontanttransaksjoner inn i et firma kan bli vurdert innrapportert til Økokrim etter hvitvaskingsloven. Dette er noe firmaets regnskapsfører, revisor og bank er pålagt å vurdere.

Er det pålagt med kassaapparat for kontantomsetning?

Loven sier at foretak som normalt selger på kreditt (altså fakturerer på etterskudd) ikke trenger kassaapparat for å kunne håndtere kontanter, men i stedet kan utstede kontantfaktura i et fakturasystem.

Men driver du derimot forretninger som i hovedsak baserer seg på kontantsalg er det riktig at det er krav om at kortterminal, kassaapparat eller et annet likeverdig system.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.