Inkasso

Stavanger Tingrett

Hvis kundene dine ikke gjør opp for seg er løsningen å drive inn kravet ved hjelp av inkasso.

Inkasso er betegnelsen på prosessen med å drive inn fakturaer som ikke er betalt. Inkasso kan iverksettes når fakturaen har forfalt og du har sendt purring og/eller inkassovarsel.

Mange tror at de eneste som kan hjelpe deg med inkasso er inkassobyråene. Det er en myte. Det er bare det statlige rettsvesenet, representert ved Namsfogden (også kalt Namsmannen), som kan kreve inn pengene for deg. Det gjøres ved hjelp av tvangsmessige beslag i skyldnerens lønn, eiendeler, kontanter el. l. Dette betyr at du ikke nødvendigvis trenger å bruke et inkassobyrå.

Hvis firmaet ditt er lite og bare har noen få saker i året kan det forøvrig være vanskelig å finne et byrå som vil ha deg som kunde.

I Conta Faktura kan du sende ubetalte fakturaer over til inkasso med ett klikk. Saken flyttes da sømløst over til Conta Inkasso og veiviseren geleider deg trinn for trinn frem til rettslig innkreving*.

Som du ser på illustrasjonen nedenfor er det ikke mange trinn.

Saksgang

Et inkassobyrå lever av gebyrer og renter som de har lov til å legge på inkassokravet ditt. Hvis du tar inkassoen selv, beholder du også alle renter og gebyrer selv.

Det er den dårlige betaleren, som ved å betale inkassokravet, dekker utgiftene firmaet ditt påføres ved at det må kjøres inkassosak. Rettsgebyrer til det offentlige forskuddsbetales av deg, til skyldneren gjør opp for seg.

Gjennomsnittlig rente- og gebyrinntekt du vil få per inkassosak varierer etter bransje, kundetype, størrelse på kravet osv. Betaler kunden raskt, blir dine gebyrinntekter lavere, naturlig nok.

Hvor store er gebyrene?

Se oversikt over alle gjeldende gebyrer.

Trinnene i prosessen

Inkassovarsel er et formelt varsel om at du vil iverksette inkasso hvis kunden ikke betaler. Du kan sende inkassovarsel som første purring, det er unødvendig å purre først. Du kan sende inkassovarsel i Conta Faktura. Venter du 14 dager etter forfallsdato vil det bli lagt til både renter og purregebyr. Venter du ikke blir det kun lagt til renter. I innstillingene dine (“Brukerkonto”) kan du stille inn om du ønsker å få en påminner på e-post 14 dager etter at fakturaer forfaller.

Betalingsoppfordring er siste varsel før saken sendes over til rettsvesenet.

Utleggsforretning er betegnelsen på Namsfogdens prosess med å drive inn kravet rettslig. De sjekker om det er penger tilgjengelig og tar f.eks. beslag i lønn eller trygd hvis kunden er en privatperson. Pengene kommer da direkte fra arbeidsgiveren eller fra NAV. Hvis Namsfogden ikke finner noe å  ta beslag i får du brev tilbake om “Intet til utlegg”. Du kan be namsmannen om utlegg fra både bedrifter og privatpersoner.

Konkursbegjæring kan sendes til bedrifter som er insolvente (ikke har mer penger). Dette er et krav om at skyldnerens bedrift slås konkurs, som et forsøk på å sikre eiendeler og verdier slik at du og de andre kreditorene kan få dekket kravene deres. Alle bedrifter som har et utestående krav kan kreve at skyldneren slås konkurs. Det er Konkursrådet som avgjør om kravet skal tas til følge. Du må først sende et konkursvarsel før du kan sende konkursbegjæring.

En person fra Namsfogden kommer på døra til bedriften og leser (forkynner) varselet for daglig leder eller styreleder i bedriften. På dette stadiet vil de fleste bedrifter som har betalingskapasitet gjøre opp for seg. De som fremdeles ikke betaler har trolig så dårlig økonomi at konkurs er eneste utvei. Det er bobestyrer (advokat) som får i oppgave å kartlegge og administrere verdiene som er i et firma som blir slått konkurs.

Vanligvis vil bobestyrer kontakte alle som har utestående krav mot skyldneren, men det er lurt å følge dette opp for sikkerhets skyld slik at det blir registrert korrekt.

Innsigelser og kredittsjekk

I forbindelse med inkasso dukker det ofte opp innsigelser mot fakturaen. Dette kan være en klage på pris eller vilkår, eller misnøye med produktet som er blitt levert, f.eks.

Hvis du får en skriftlig eller muntlig innsigelse plikter du å fryse inkassosaken og først ta konflikten innom Forliksrådet. For å unngå kunder som ikke betaler for seg, kan det være lurt å ta en kredittsjekk før du oppretter et leverandørforhold til dem.

I Conta Inkasso kan du raskt og effektivt ta kredittsjekker selv, både av selskaper og privatpersoner.

*) Conta Inkasso er en betalingstjeneste. Du kan velge mellom stykkpris eller årsabonnement. Første gang du sender en faktura til inkasso vil du få opp en prisliste.

**) Hvis kunden kommer med innsigelse mot kravet går saken til forliksrådet i stedet for til namsmannen. Rettsgebyret for forliksrådet er kr 1 130,-.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.