Hvordan krever jeg inn små restbeløp?

Kronestykker

Når du har sendt inkassovarsel med gebyr og renter hender det ofte at kunden finner frem originalfakturaen og betaler inn det opprinnelige beløpet. De sniker seg altså unna ekstrautgiftene. Hva bør du gjøre?

Noen ganger kan det også hende at kunden ikke gjør det med vilje, men betaler inn for lite på grunn av en feil. Hvis det bare har gått noen få dager fra du purret til du mottar innbetalingen, er det veldig sannsynlig at kunden ikke har mottatt inkassovarselet. Både postgang og bankinnbetalinger tar noen dager. Det er god forretningsskikk å la slike tvilstilfeller komme kunden til gode.

Alt etter som hvilken kunde det er og hvilket forhold du har til personen/foretaket, kan du velge å gjøre følgende:

  • Lage en kreditnota og ettergi restbeløpet
  • Avskrive restbeløpet som tap. Dette gjør du under FAKTURADETALJER.
  • Avslutte fakturaen med tap, men lage en ny faktura på restbeløpet.
  • Avslutte fakturaen med tap, men legge til restbeløpet på neste faktura til kunden.
  • Kjøre inkassosak på restbeløpet.

Hvis du avslutter en faktura med tap og det mangler litt på at hele hovedbeløpet er innbetalt, vil denne summen regnskapsmessig vise som tap i rapportene dine. Gebyr og renter blir derimot ikke bokført som tap, de bare slettes av Conta Faktura. Du står derfor fritt til å kreve dem inn igjen via en ny faktura.

Hvis du krever inn restsummen via en annen faktura, bør du ikke skrive at det gjelder renter og gebyrer. Det er ikke lov å ta renter på renter (renters rente), noe som kan skje hvis fakturaen går til inkasso. Dermed bestemmer du i slike tilfeller at pengene som ble innbetalt gikk til å dekke renter og gebyr, og at det manglet litt på selve fakturabeløpet. Da kan du også legge på merverdiavgift på summen.

Det er vanlig å bruke beskrivelsen “Restnota faktura XXXX” i varelinjen på den nye fakturaen.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.