Hva er merverdiavgift (MVA)?

illustrasjon av MVA

For at staten skal kunne løse alle oppgavene den er pålagt, trenger den inntekter. En måte å skaffe disse pengene er å skattlegge omsetningen av varer og tjenester.

Denne typen skatt kalles formelt for merverdiavgift, men blir som oftest omtalt som moms og forkortet “mva.”, “Mva.” eller “MVA”. Ordet moms stammer fra den opprinnelige omsetningsavgiften (forkortet OMS) som ble innført i 1935. I 1970 ble denne avløst av merverdiavgiften, som fikk forkortelsen MOMS.

Lov om merverdiavgift krever at moms skal spesifiseres på faktura. Både moms-satsen og summen av den totale momsen skal være med.

Når skal det beregnes MVA?

Det er kun foretak som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret som skal beregne moms. Privatpersoner som f.eks. selger bruktbiler eller møbler skal derfor ikke ha avgiften med, og det samme gjelder firmaer som enda ikke har hatt omsetning på over 50 000 kroner i løpet av en 12-månedersperiode. Firmaet ditt er altså fritatt for alt som har med merverdiavgift å gjøre på de første 50 000 kronene det omsetter for.

Fra og med den fakturaen som får omsetningen til å overstige 50 000 kroner er du pliktig til å begynne å beregne moms. Vel å merke hvis du driver i en bransje som er MVA-pliktig. Mer om dette nedenfor.

For å ha rett til å beregne moms må du registrere firmaet i MVA-registeret. Merk at Skatteetaten avrunder nedover, slik at en faktura på 50 000,30 kroner ikke vil gi rett til MVA-registrering. I praksis må omsetningen være kr 50 001 før registreringssøknaden kan sendes inn.

Hvordan beregnes MVA?

Moms skal innkasseres av alle leddene i omsetning av et produkt. Det skal beregnes MVA ved salg fra produsent til butikk, og fra butikk til forbruker. Det er forbrukeren som betaler momsen, men det er omsetningsleddene som er ansvarlige for å kreve inn avgiften fra forbruker og overføre pengene til staten. Det er Skattedirektoratet som har ansvaret for å få inn pengene.

Eksempel:

I det første leddet selger Trelastfirmaet AS trevarer for 500 kroner til Møbelsnekkeren AS og legger på 25% MVA. Totalt betaler Møbelsnekkeren AS 625 kroner til Trelastfirmaet AS, og merverdiavgiften på 125 kroner betales så til Staten av Trelastfirmaet AS.

Møbelsnekkeren AS lager bokhyller av trevarene og selger dem til Møbelsenteret AS for kroner 1 400. Prisen som Møbelsenteret betaler blir da kroner 1 750 inkl.mva. Møbelsnekkeren AS tar naturligvis mer for bokhyllene enn de betalte for råmaterialene, øker dermed verdien. Da øker også merverdiavgiften, og det er dette som ligger i navnet: Staten skattlegger merverdien av varen på veien fra produsent til forbruker.

I det siste leddet blir bokhyllen så solgt av Møbelsenteret AS til Ola Nordmann for 2 500 kroner inkl. mva.

  • Ola Nordmann betaler 500 kroner i MVA til Møbelsenteret AS
  • Møbelsenteret betaler 350 kroner i MVA til Møbelsnekkeren AS
  • Møbelsnekkeren AS betaler 125 kroner i MVA til Trelastfirmaet AS
MVA

Illustrasjon: Kjetil Bendiksen. Kilde: Skatteetaten

Som du ser på illustrasjonen har Møbelsenteret AS krevd inn kroner 500 i MVA, og samtidig betalt 350 kroner i MVA til Møbelsnekkeren AS. De må dermed betale inn 150 kroner til Staten. Videre har Trelastfirmaet AS krevd inn 150 kroner fra Møbelsnekkeren AS, som må betale 225 kroner til Staten. Trelastfirmaet AS må betale 125 kr. Summen som går til Skatteetaten fra alle leddene blir til sammen 500 kr, og Staten har dermed krevd inn det Ola Nordmann betalte i MVA da han kjøpte bokhylla.

Hva skal det beregnes moms av?

Hovedregelen er alt av varer og tjenester er MVA-pliktig så lenge det ikke er gitt unntak eller fritak. Stortinget gir lavere avgiftssatser på noen varer og tjenester for å gi enkelte næringer bedre vilkår. Et eksempel her er “matmomsen”.

Noen varer og tjenester som ellers naturlig hører inn under momsreglene er helt fritatt for MVA, som et politisk virkemiddel. Dette gjelder f.eks. papiraviser, elektroniske nyhetstjenester, og bøker til sluttkunde. (Forlag og bokhandlere må betale moms når de handler bøker med hverandre). Også salg til utlandet er fritatt.

Andre tjenester faller helt utenfor moms-systemet. Dette kalles “unntatt avgiftsplikt”. Gjelder f.eks. salg av egne kunstverk, salg av billetter til teater- og musikkarrangementer, utleie av eiendom og tomter, og undervisningstjenester. De som driver i disse næringene kan heller ikke få tilbakebetalt merverdiavgift fra staten når de handler inn varer.

Les mer om forskjellen på unntak og fritak for merverdiavgift.

Skatteetatens merverdiavgiftshåndbok gir svar på om aktiviteten din er MVA-pliktig eller ikke. (Tips: Bruk søkefunksjonen i nettleseren din for å søke opp yrket eller aktiviteten din.)

Merverdiavgift i Conta Faktura

Systemet bruker den mest vanlige MVA-satsen som standard når du lager en ny faktura. Du kan endre prosentsats i nedtrekksmenyen for hver fakturalinje. Hvis du har lagt inn varer på forhånd legger du disse inn med riktig sats fra start, slik at de kommer inn i fakturaen med korrekt avgift når du søker på varenavnet eller -nummeret. Du kan legge inn varer/tjenester i vareregisteret, og registrere dem enten inkl. eller eks. mva. Resultatet som ligger i databasen blir det samme uansett, den ene metoden er bare enklere for deg hvis du selger til privatpersoner som skal ha merverdiavgift inkludert i prisen. Vær oppmerksom på at varepriser du legger inn inkl. mva. vil endre seg hvis staten skrur opp moms-satsen til f.eks. 27% i fremtiden.

Hvis du ikke er registrert for MVA enda, men selger noe som er momspliktig, skal du legge inn varene i vareregisteret med riktig MVA-sats valgt. Varene kommer opp i fakturaen uten MVA frem til du krysser av i innstillingene for at du er blitt MVA-registrert.

Alle firmaer som krysser av for at de er MVA-pliktige får automatisk bokstavene MVA etter organisasjonsnummeret på fakturaen. Dette er et krav fra staten.

Etterfakturering av merverdiavgift

Du må sende fakturaen som bikker omsetningen over 50 000-kronersgrensa (12-månedersperiode) før du registrerer firmaet i MVA-registeret. Skriv på den at MVA for den delen som kommer over omsetningsgrensa blir etterfakturert når registreringen er gjennomført. Deretter laster du denne og de andre fakturaene opp på Altinn slik at Skatteetaten kan sjekke omsetningen din.

Når registreringen er i boks (du kan sjekke ved å søke på firmanavnet ditt i Brønnøysundregistrene) sender du en ny faktura til kunden kun på MVA-beløpet. Hele fakturasummen skal være med i beregningen. Men det skal aldri beregnes moms på MVA-beløpet!

Les mer om etterfakturering av moms her.

Hvis du har glemt å fakturere pliktig moms er det best å sende en kreditnota på hele fakturasummen og sende en ny faktura der du gjør alt riktig.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.