Fakturere riktig MVA på bruktsalg

Brukte fotolinser

Ved videresalg av brukte varer kan du velge å legge til merverdiavgift kun på avansen, altså på gevinsten du tar på toppen av innkjøpsprisen.

Metoden er frivillig, og kalles avansesystemet. Den gjør at prisen ut til kunden din blir lavere, og gjelder bare for varer som i utgangspunktet er kjøpt inn for å videreselges.

Driftsmidler (maskiner og verktøy, f.eks.) ble ikke kjøpt med videresalg som hovedformål, og skal derfor videreselges med MVA på hele salgssummen.*

Gjelder kjøp fra ikke-MVA-pliktige

For å kunne bruke avansesystemet må varen være kjøpt fra en privatperson eller et foretak som ikke er MVA-pliktig, eller av en annen årsak ikke hadde rett til å kreve MVA-fradrag da de i sin tid kjøpte varen.

Kjøper du et piano fra en privatperson, eller brukte kontormøbler fra en ungdomsskole, har du altså lov til å redusere momsen ved videresalg til å gjelde kun avansen.

To fakturalinjer per vare

For å fakturere med avansesystemet i Conta Faktura fører du hver vare på to fakturalinjer. I den første fakturalinjen setter du opp innkjøpsprisen med 0% MVA (unntatt). På den andre fakturalinjen skriver du avansen og legger til 25% MVA. Det er et krav i bokføringsforskriften at det må komme tydelig fram at avansesystemet er lagt til grunn for utregningen av merverdiavgiften.

Porto, frakt e.l. skal tas med i regnestykket som en del av innkjøpsprisen.

Men: Bokføringsforskriften krever at MVA-summen ikke skal vises på salgsdokumentet til kunden. Det skal fremgå at moms er inkludert i totalprisen og at inngående MVA for kjøperen ikke er fradragsberettiget. Dette er for at avansesystemet skal kunne benyttes i flere ledd fremover i tid.

For å overholde kravet i forskriften må du altså lage et eget salgsdokument der MVA-beløpet er bakt inn i totalprisen. Dette kan du gjøre i et tekstbehandlingsprogram. Lagre dokumentet som PDF. I Conta Faktura laster du så opp denne PDF-en som vedlegg til fakturaen du lager som nevnt over. Conta-fakturaen er bare til internt bruk i regnskapet, og dokumenterer tydelig overfor regnskapsfører og Skatteetaten hvordan utregningen er gjort.

Bokføringsforskriftens § 8-10-2 krever også at brukte gjenstander som kjøpes inn tildeles et eget nummer i regnskapet.

(…) Mottatte gjenstander skal straks merkes med et nummer, som også skal fremgå av spesifikasjonen. Det skal fremgå av spesifikasjonen om avansen eller de alminnelige regler for avgiftsberegningen er lagt til grunn ved avgiftsberegningen ved videresalget av gjenstanden.

Både fakturaen du lager i Conta Faktura og salgsdokumentet du gir til kjøperen må altså inneholde gjenstandens nummer.

Hvilke varer er omfattet av regelen?

Avansesystemet gjelder antikviteter, kunstverk, samleobjekter og brukte varer. Definisjoner på hva som menes med dette kan du lese i Skatteetatens MVA-håndbok. Husk at det ikke er lov å kreve fradrag i MVA-grunnlaget hvis du selger varen med tap (lavere salgspris enn innkjøpspris).

 

*) Det er noen unntak: Brukte kjøretøy som det skal betales omregistreringsavgift for er fritatt fra MVA-plikten. Det samme gjelder driftsmidler som følger med som en del av overdragelse av virksomheten til en ny eier, samt enkelte skip. Det er unntak fra MVA-plikt på driftsmidler som er kjøpt inn til formål som ikke ga rett til MVA-fradrag, f.eks. en PC til en journalist (fordi journalistisk tekst er unntatt MVA).

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.