Fakturainnstillinger

Fakturainnstillingene styrer hva slags standardopplysninger som står på fakturaene dine.

Du finner de under menyfanen INNSTILLINGER > FAKTURAINNSTILLINGER.

Skjermbilde av innstillinger

Merk at noen av innstillingene her kan overstyres av korresponderende innstillinger i avdelinger og prosjekter, hvis du har Conta Pluss-abonnement og bruker prosjekter og/eller avdelinger. Teksten i beskjedfeltene kan redigeres underveis og at du alltid vil få tilbud om å fjerne et standardvedlegg som er lagt til i innstillingene før du sender ut en faktura. Dager til forfall kan overstyres på hver enkelt kunde i kundekortene, men ikke på selve fakturaen.

Dager til forfall

DAGER TIL FORFALL bestemmer hvor mange dager kunden skal ha på seg til å betale fakturaene, og det vil stå på fakturaene du lager. Standardinnstillingen i Conta Faktura er 14 dager. Du kan overstyre denne hver gang du lager en ny faktura.

Du kan også velge hvilken bankkonto som skal stå på fakturaene. Gå til bankkontoinnstillingene dine for å legge til, eller fjerne bankkontoer.

Standardvedlegg

STANDARDVEDLEGG er nyttig i situasjoner der du alltid vil legge ved et dokument i alle fakturaene du sender ut. Et eksempel kan være pålagt angrefristskjema for netthandel, eller lisensvilkår for fototjenester. Da laster du bare opp en PDF-fil , og så blir den inkludert i alle fremtidige fakturautsendinger. Ønsker du å kun legge ved PDFen på enkelte fakturaer kan du hake av avkryssningsruta LAST OPP ET VEDLEGG når du skal sende fakturaen.

Sendemåte

Hvis du har en annen foretrukket metode enn e-post å sende fakturaene på, kan du også velge det under FORETRUKKET SENDEMÅTE.

Faktura på e-post er en betalingstjeneste. Hvis firmaet har Conta Pluss, kan du sende fakturaer på e-post uten å betale noe per sending. Du kan også skjule Conta-logoen på fakturaene dine ved å hake av avkryssningsruta for dette.

Hvis du ikke har Conta Pluss og prøver å hake av i denne ruta, vil du få tilbud om å oppgradere.

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.