Tilleggsavtale for MVA-registrering

Tillegg til den generelle brukeravtalen for Conta-tjenestene. Vilkårene trår i kraft når Bruker bestiller MVA-registrering fra brukerkontoen sin i Conta-tjenestene.

MVA-registrering («Registreringen») kjøpes fra og utføres av Conta AS, org.nr. 912 445 682. Registreringen blir kvalitetskontrollert av Conta sitt regnskapsbyrå (org.nr. 996 012 034).

Bestilling og betaling

Bestillingen gjelder kun for den virksomheten Bruker er innlogget med i Conta-tjenestene i det bestillingen sendes inn til Conta AS. Faktura for Registreringen sendes til firmaets e-postadresse som oppgitt i bestillerens firmainnstillinger innen sju (7) dager fra bestillingsdatoen. Hvis firmaet har fylt ut innstillingen «e-postadresse til fakturamottak», sendes fakturaen til denne adressen.

Fakturaen har en betalingsfrist på 14 dager. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr. Ubetalte krav vil bli sendt til inkasso, med de ytterligere kostnader det medfører for fakturamottakeren. Manglende betaling innen rimelig frist vil føre til at alle tilganger til nettbaserte systemer som Conta har samarbeid med (f.eks. Conta Faktura) vil bli stengt til betaling foreligger.

Kjøpsloven binder partene, og det er ingen angrerett på bestillingen. Registreringen anses for å være bestilt når Bruker har sendt inn bestillingsskjemaet til Conta AS og har mottatt en bekreftelsesmelding på skjermen.

Tjenestens innhold

Registreringen er en tjeneste for bistand til å sende søknad til Skatteetaten for registrering i Merverdiavgiftsregisteret etter at selskapet har passert en MVA-pliktig omsetning på kr 50 000,- i løpet av de siste 12 månedene.

  • Kvalitetssikret utfylling av Samordnet registermelding
  • Bistand til kommunikasjon med Skatteetaten
  • Registrering av bestillers firma som MVA-registrert i Conta-tjenestene
  • Bekreftelse på e-post til bestiller når Skatteetaten har godkjent søknaden

Ansvarsbegrensninger

Registreringen leveres klar til signering i Altinn snarest mulig, og senest 7 dager etter bestilling. Dette forutsetter at vilkårene nedenfor er oppfylt:

  • Bruker har har gitt fullstendige opplysninger til Conta AS i rimelig tid innen fristen
  • Bruker har svart på henvendelser fra Conta AS innen gitte frister

Conta AS kan ikke holdes ansvarlig hvis Brukers firma har fakturert på en måte som er i strid med MVA-loven og/eller bokføringsloven og -forskriften, eller hvis det er feil eller mangler ved informasjonen som Bruker sender inn fra bestillingsskjemaet, eller som blir oppgitt til Conta AS på annet vis.

Conta AS fraskriver seg ansvar for konsekvenser av at det ikke er mulig å få kontakt med Bruker innen rimelige frister for å innhente eventuelle påkrevde ekstraopplysninger som Skatteetaten eller Conta AS må ha for å kunne levere Registreringen. Conta AS forbeholder seg retten til å avvise bestillinger, mot tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Tilbyder sitt erstatningsansvar er begrenset oppad til tjenestens salgssum inkl. mva.

Tvister

Tvister i anledning denne tilleggsavtalen, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Conta AS sin til enhver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.


Sist oppdatert 20. mars 2017

Få nyhetsbrev fra Conta

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert. Vi sender ut nyheter og nyttig informasjon om Conta-tjenestene.